Kaukolämmöllä on merkittävä rooli osana kiertotaloutta

Kiertotalousratkaisut ovat tärkeä osa kaukolämpöalan ilmastotoimia. Kaukolämpöjärjestelmät mahdollistavat myös muiden toimijoiden kiertotaloutta ja näiden yhteisistä oivalluksista syntyvien ratkaisujen avulla materiaali- ja energiakiertoja voidaan optimoida laajemmin kuin vain oman toiminnan puitteissa.

Kaukolämmön tapauksessa kiertotalous tarkoittaa muun muassa hukkalämpöjen käyttämistä, materiaalien kierrättämistä, pitkäikäisten laitteiden ja laitoksien rakentamista sekä niiden huoltoa ja kunnostusta pitkällä aikavälillä.

Hyvinkään Lämpövoimalla panostetaan kiertotalouden mahdollisuuksiin kaukolämmön yhteydessä, joista yksi tärkeimmistä on jätteiden energiahyötykäyttö: nykyään Suomessa kierrätyskelvottomat jätejakeet käsitellään termisesti eli poltetaan kaatopaikalle viemisen sijaan. Jätteenpoltossa syntyvä lämpö otetaan puolestaan talteen kaukolämmöksi.

“Jätteenpoltto ja kierrätys eivät sulje toisiaan pois, vaan tosiasiassa toimivat tehokkaasti yhdessä silloin, kun jätteitä ei ole mahdollista tehokkaasti kierrättää”, kertoo Sami Pesonen, Hyvinkään Lämpövoiman asiakkuus- ja verkostopäällikkö.

Polttamisesta syntyvä lämpö voidaan ottaa talteen kaukolämmöksi, jolloin vastaavasti kaukolämmön tuotantoon ei tarvitse käyttää polttoainetta.

“Jätteitä poltettaessa ylimääräinen energia ei häviä taivaan tuuliin, vaan hukkalämpöä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja tästä seuraavia hyviä syitä löytyy aina luonnonvarojen säästämisestä merkittäviin kustannussäästöihin.”, Pesonen summaa.

Kierrätetyissä putkissa ympäristöystävällistä kaukolämpöä

Myös kaukolämpöverkon laitteistoilla on tärkeä rooli kaukolämpöjärjestelmän kiertotaloudessa.

Muun muassa kaukolämmön käyttöön tarkoitettuja putkijärjestelmiä ja muita osia tarjoavan Logstor Finland Oy:n toiminnan ytimessä on kierrätysmateriaalien hyödyntäminen. Samalla hiilineutraaliuteen pyritään myös tuotteiden tuotantoprosessien kaikissa eri vaiheissa.

“Vihreys tarkoittaa meille sitä, että kierrätys on osana kaikkea toimintaa. Esimerkiksi kaukolämpöputkissa hyödynnetään mahdollisimman paljon hukkamuovia, jota jää yli valmistusprosessin eri vaiheissa ja oman tehtaan koneiden hukkalämpöä hyödynnetään tehokkaasti, eli ylimääräinen lämpö ohjataan takaisin prosesseihin sekä kiinteistön lämmitykseen”, kertoo Ville Pekkarinen, Logstorin myyntipäällikkö.

Kiertotaloudesta hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö

Oikean asenteen vaikutus kiertotaloudessa on avainasemassa: kun ilmastonmuutoksen torjunnasta ja kiertotaloudesta ottaa aidosti vastuuta, vihreämpien valintojen tekeminen on mahdollista lukemattomissa eri tilanteissa.

“Kaukolämmön valinnan yksi parhaimmista puolista on se, että lämpöyhtiöt investoivat aktiivisesti hiilineutraaleihin ratkaisuihin asiakkaiden puolesta. Yhteistyö asiakkaiden kanssa sekä uusien palveluiden kehittäminen asiakkaille ovat avainasemassa”, kertoo Sanna Kytömäki, Hyvinkään Lämpövoiman toimitusjohtaja.

Samoihin arvoihin keskittyvä yhteistyö lämpölaitteiden tuottajien kanssa mahdollistaa parhaan kaukolämmön tarjoamisen asiakkaille.

“Kun sekä tuotteet että energiayhtiöiden ratkaisut ovat ekologisia ja vastuullisia, saavat lämpöyhtiöiden asiakkaat parasta vastinetta rahoilleen”, Pekkarinen summaa.

Kauko Lämmön tärpit:

“Kierrättäminen on tärkeää, mutta kiertotalous on paljon muutakin kuin vain kierrättämistä.

  • Kaukolämmössä kiertotalous näkyy oikeastaan koko prosessissa, eli laitteissa, palveluissa, lämmöntuotannossa ja -jakelussa.
  • Lämpöyhtiöt ovat sitoutuneet alan hiilineutraaliustavoitteisiin, joka tarkoittaa, että materiaaleja kierrätetään, hukkalämmöt hyödynnetään ja uusia kiertotalousajattelun mukaisia palveluita kehitetään koko ajan.
  • Kaukolämpökodissa lämpöyhtiö optimoi lämmityksen kiertotalouden laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin, kuin mihin itse voisimme vaikuttaa. Tällöin asiakas saa eittämättä parasta vastinetta rahoilleen.”