Tietosuojaseloste – Haapajärven Lämpö Oy

1. Rekisterinpitäjä

Haapajärven Lämpö Oy

Rantakatu 26 A

85800 HAAPAJÄRVI

Y-tunnus: 0356019-3 

www.haapajarvenlampo.fi

Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Janne Alpua, Toimitusjohtaja

p. 044 4456 100 / janne.alpua@haapajarvenlampo.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janne Alpua, Toimitusjohtaja

p. 044 4456 100 / janne.alpua@haapajarvenlampo.fi

3. Rekisterin nimi

Haapajärven Lämpö Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena: Asiakasrekisteri ja asiakasportaali

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja käyttöön liittyvät ilmoitukset.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Henkilötietoja käsittelevät Haapajärven Lämpö Oy:n työntekijät tai luottamushenkilöt.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi tai yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

Tiedot säilytetään Haapajärven Lämmön järjestelmissä ja poistetaan kun niille ei ole tarvetta Haapajärven Lämmön toiminnassa.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, asiakasportaalista ja tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, kuten arvonnat.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet