Sähköä lämmöstä, edelläkävijänä Suomessa

Haapajärven Lämpö Oy on tehnyt edelläkävijänä investoinnin jonka lisäarvo laitokselle on sekä omavaraisuuden, että myös suunnannäyttäjän roolissa merkityksellinen. 

Helmikuussa 2023 saapuu ruotsalaisvalmisteinen ORC-laitteisto, joka tuottaa kaukolämmöstä sähköä laitoksen omiin tarpeisiin.

Laitteisto on tehokkuudeltaan 250 kW.

Ruotsalaisen Againityn laitteisto on ensimmäinen laatuaan suomessa, ja se tuottaa jatkossa 50 % Haapajärven biohybridilaitoksen tarvitsemasta sähköstä.

ORC-järjestelmän käyttö on edistyksellistä toimintaa, jossa energiansäästö on viety mahdollisimman pitkälle.

Toimintaperiaate laitteessa on selkeä. Lämpölaitoksen kattilassa syntyvä lämpö, käy mutkan ORC-järjestelmässä, tuottaen sähköä höyryturbiinin avulla. Turbiini pyörittää generaattoria, joka puolestaan tuottaa sähköä. Kaukolämmön paluu taas toimii laitteistossa jäähdyttäjänä, joka ottaa talteen ORC-järjestelmän lämpöä kaukolämpöverkkoon.

ORC lyhenne tulee sanoista Organic Rankine Cycle, ja järjestelmä pohjautuu jo kauan tiedossa olleeseen tekniikkaan. Ruotsalainen Againity on patentoinut oman järjestelmänsä ja se on otettu käyttöön jo lukuisissa laitoksissa Ruotsissa. 

Parasta laitteistossa on se, että sen hyötysuhde on parhaimmillaan juuri talvella kun on kylmä ja pimeä ja lämpöä tuotetaan laitoksessa täydellä teholla. Tällöin myös ORC-järjestelmä tuottaa eniten sähköä, juuri kun sitä tarvitaankin eniten.

Haapajärven Lämpö tähtää kaikessa toiminnassaan katsomaan eteenpäin ja kokeilemaan myös uutta ja tästä hyvänä esimerkkinä on mm. Haapajärvellä toteutettu kaukolämmön paluulinjalla lämpeävä tori kauppakeskus Stoolperin vieressä.

Laitteisto saapuu Haapajärvelle helmikuun lopussa ja sen käyttöönotto on nopeaa, sillä asennus on mahdollista suorittaa muutamissa tunneissa. Sen jälkeen laite on valmis käyttöön ja keväällä lämpölaitoksen sähkön omavaraisuus nousee ennestään, sillä jo nyt aurinkopaneelit tuottavat laitoksen omaan käyttöön sähköä vuosittain n. 70 000  kWh.