Lämpölaitoksen uusiutuva polttoaine tulee lähialueen metsistä

Koska uusiutuvan polttoaineen käyttö on kaukolämpölaitoksemme yksi ehdoton valtti, 

siitä kannattaa kyllä kertoa lisää. Arviolta noin 100 km säteellä lämpölaitoksesta tulee 100 % raaka-aineesta lämmöntuoton tarpeisiin ympäri vuoden. 

Vain täysin poikkeuksellisessa tilanteessa joudutaan turvautumaan varalla olevaan polttoöljyyn, jota laitoksella tarvitaan vuosittain n. 40 000 l.

Pääraaka-aineena ovat puunkuori, puru ja sahahake. Näiden lisäksi meillä palaa myös metsähaketta jonka määrä on n. 5 % kokonaisraaka-aineesta.

Puunkierto kesällä on lyhyempi, noin kahdesta- kolmeen viikkoa, ja taas talvella se voi olla pidempi puun säilyvyyden myötä.

Yhteistyössä Hasan kanssa käydään keskusteluja kuukausittain määristä mitä tarvitaan laitoksen polttoaineeksi. 

Lämpölaitoksen palamisprosessin jälkeen jäävästä tuhkasta otetaan näytteitä, jotta se soveltuu metsään lannoitteeksi. Tuhka läjitetään mistä se siirretään metsään lannoitteeksi ja kiertotalous lähtee jälleen alusta.

Lämpö läheltä” – sanoo myös tulevaisuuden metsäkonekuski.

Puun jalostusastetta olisi hyvä nostaa, sillä puusta saadaan paljon muutakin kuin pelkkää sahatavaraa tai sivutuotteita polttoon. Tulevaisuuden metsästä saatavia tuotteita voisivat hyvin olla lisäksi etanoli, pyrolyysiöljy, biohiili ja monet muut tuotteet jotka nostavat puun arvoketjua.