Mistä kaukolämpö syntyy?

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto ja sitä on saatavilla lähes kaikissa Suomen taajamissa. Keskitetty kaukolämmöntuotanto on energiaterhokasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä. Lähes puolet suomalaisista asuu kaukolämmitteisissä taloissa.

Lämpö siirtyy laitoksesta taloihin puhtaan kuuman veden avulla, joka syötetään voimalaitokselta tai lämpökeskuksesta asiakkaiden omiin lämmönvaihtimiin. Jäähtynyt vesi palaa lämpölaitokselle paluuputkia pitkin taas uudelleen lämmitettäväksi.

Kaukolämpö on edullista ja ympäristöystävällistä lämpöä, jota tuotetaan Haapajärvellä biohybridilaitoksessa.

Laitokselta lähtevä verkosto kattaa tällä hetkellä n. xx km lämpöputkistoa ja lämpöä tuotetaan vuosittain 20 MWh yli 300 kiinteistöön.

Kaukolämpöä tuotetaan polttamalla eri raaka-aineita lämpölaitosten kattiloissa, joista lämpöverkkoa pitkin johdetaan lämmin vesi kiinteistöihin verkon alueella.

Pääraaka-aineina laitoksissa käytetään muhaa, puunkuorta, kutteria, metsähaketta ja puhdasta kierrätyspuuta.

Tuotamme Suomen halvinta kaukolämpöä Haapajärvellä. Kaikki kolme yksikköämme sijaitsevat Haapajärven keskustan läheisyydessä ja lämpölaitoksia valvotaan keskitetysti uudesta Biohybridilaitoksen valvomosta käsin.

Isoimman ja uusimman yksikkömme ideaali sijainti Rantakadulla Haapajärven Sahan vieressä takaa meille kustannustehokkaan toiminnan edellytykset.

Vanhempi lämpölaitos Viikatetiellä toimii varayksikkönä ja pienin yksikkömme Rantakadulla toimii lisätuotantoyksikkönä kovimman lämmöntarpeen aikana.